ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - PID ΕΛΕΓΚΤΕΣ

portfolio

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SCADA) ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ EΛEΓΧΟΥ (DCS) K.A.
ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ PID. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Project
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - PID ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Α. Βελώνη
2 Εβδομαδες
20 Ωρες/εβδομαδα
300
Category
university university university university university