ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ

portfolio

ΓΕΙΩΣΕΙΣ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΓΕΙΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΙ, ΥΛΙΚΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ. ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ. ΓΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΓΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. ΤΥΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΔΟΚΙΜΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΕΡΑΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟ ΠΛΗΓΜΑ. ΠΡΟΤΥΠΑ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΑ. ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.

Project
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος
3 Εβδομαδες
32 Ωρες/εβδομαδα
300
Category
university university university university university