ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

portfolio

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ(ΙΣΧΥΟΣ-POWER TRANSFORMERS)
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ & ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ MΤ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΛΑΔΙΑ ΤΩΝ Μ/Σ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Project
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος
3 Εβδομαδες
32 Ωρες/εβδομαδα
350
Category
university university university university university