ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, Ε.Υ.

portfolio

Σκοπός: Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την εκπαίδευση των καταρτιζομένων σε σύγχρονες τεχνικές μετρήσεων καθώς και στην ανάπτυξη συστημάτων μετρήσεων και έλεγχου με σύγχρονο υλικό (hardware) και σύγχρονα λογισμικά (software). Οι εκπαιδευόμενοι συμμετάσχουν σε workshop και εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη – υλοποίηση εφαρμογών συστημάτων μετρήσεων και ελέγχου, στον προγραμματισμό και τη διασύνδεση εφαρμογών PLC, Arduino και LabVEW

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος:

θα μπορεί να αναπτύσσει υλικό και λογισμικό για εφαρμογές μετρήσεων και ελέγχου
θα είναι ικανός να προγραμματίζει συστήματα συλλογής δεδομένων μικρής κλίμακας
θα μπορεί να διασύνδεει εφαρμογές PLC, Arduino και LabVEW

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ τμημάτων θετικής κατεύθυνσης
2. Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ τμημάτων θετικής κατεύθυνσης
3. Μεταπτυχιακοί φοιτητές θετικής κατεύθυνσης
4. Διδακτορικοί
5. Φυσικοί
6. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
7. Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί
8. Μηχανολόγοι Μηχανικοί
9. Μηχανικοί Υπολογιστών
10. Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
11. Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό ΑΕΙ-ΤΕΙ
12. Τεχνικοί στα αντικείμενα των μετρήσεων και ελέγχου στη βιομηχανία
13. Ελεύθεροι επαγγελματίες με αντικείμενο τα συστήματα αυτοματισμού
14. Προσωπικό συντηρητών βιομηχανίας
14. Προσωπικό μηχανικών βιομηχανίας

Σημαντικό
· Το ακριβές πρόγραμμα θα αναρτηθεί κατόπιν προσέλευσης αιτήσεων υποψηφίων.
· Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο ΤΕΙ Πειραιά και παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιείται στο χώρο της βιομηχανίας (σε σύνολο προσωπικού ώστε να μην υπάρχει μετακίνηση τους)

Project
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, Ε.Υ.
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Δ. Τσελές
5 Εβδομαδες
25 ώρες Ωρες/εβδομαδα
150
Category
university university university university university