ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

portfolio

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2. ΈΝΝΟΙΕΣ ALLOTMENT, GUARANTEE COMMITMENT, OVERBOOKING, UNDERBOOKING
3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (TIME SHARING), ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
4. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
5. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΦΠΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ALL INCLUSIVE Η FULL BOAD
6. ΤΗΡΗΣΗ MAIN COURANTE
7. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
9. ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
10. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΣΟΔΩΝ
11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΩΝ
12. Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ (ΑΓΟΡΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ)
13. Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΚΑΙ ΜΗ, ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ)

Project
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Αικατερίνη Λεκαράκου
4 Εβδομαδες
50 Ωρες/εβδομαδα
500
Category
university university university university university