ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

portfolio

1. ΈΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΥ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (NET TONNAGE, GROSS TONNAGE, DEADWEIGHT), ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
2. Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΤΑ ΝΗΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ν 959/79, Ν 849/78, Ν 2687/53, ΑΝ 89/67, Ν 27/75, Ν 3182/03) ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ, ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ, ΝΑΥΛΩΤΗΣ, P & I CLUBS, ΣΤΑΛΙΕΣ, ΕΠΙΣΤΑΛΙΕΣ, CLAIMS, ΑΒΑΡΙΕΣ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ, ΠΛΟΗΓΟΣ)
5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ
7. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΝΑΥΛΩΣΕΩΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (VOYAGE CHARTER, TIME CHARTER, BARE BOAT CHARTER)
8. ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ)
9. ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ (ΜΟΑ)
10. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΟΙΟΥ
11. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ
12. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (MASTER’S GENERAL ACCOUNT)
13. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ
14. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Project
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Αικατερίνη Λεκαράκου
4 Εβδομαδες
50 Ωρες/εβδομαδα
500
Category
university university university university university