ΧΡΗΣΗ LABVIEW ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

portfolio

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ LABVIEW
2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
3. ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
6. ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
7. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ
8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ
9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
10. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
11. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Project
ΧΡΗΣΗ LABVIEW ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Δημήτριος Πυρομάλης
4 Εβδομαδες
30 Ωρες/εβδομαδα
250
Category
university university university university university