ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 844Β/16-05-2011 ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384

portfolio

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΤΟΧΙΩΝ.
Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΈΝΤΥΠΟ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ), ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ), ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD384 ΚΑΙ ΚΑΤΑ Κ.Ε.Η.Ε, ΈΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Project
ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 844Β/16-05-2011 ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Σταύρος Καμινάρης
2 Εβδομαδες
20 Ωρες/εβδομαδα
250
Category
university university university university university