ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΝΈΩΝ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

portfolio

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:
RAMAN - ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
XRF - ΤΕΧΝΕΡΓΑ - ΛΙΘΟΙ
FTIR - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΤΡΕΣ - ΜΑΡΜΑΡΟ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΟΨΙΑΝΟΥ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΑΦΩΝ - ΘΕΡΜΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ

Project
ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΝΈΩΝ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Θεόδωρος Γκανέτσος
5 Εβδομαδες
30 Ωρες/εβδομαδα
150
Category
university university university university university