ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

portfolio

ANTIKEIMENO ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΕΡΓΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΙΣ ΕΡΓΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ.
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Project
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Α. Σπυριδάκος, Α. Κοκκώσης
4 Εβδομαδες
60 Ωρες/εβδομαδα
400
Category
university university university university university