ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

portfolio

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΩΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΠΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Project
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Γεώργιος Χαμηλοθώρης
3 Εβδομαδες
30 Ωρες/εβδομαδα
300
Category
university university university university university