ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕ.ΔΙ.Β.Μ

Αναπληρωτής Πρόεδρος ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕ.ΔΙ.Β.Μ.

Καθηγητής Τμήματος Αυτοματισμού

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αντιπρόεδρος ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Σ.Τ.Ε.Φ.

Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχ/γων Μηχ/κων Τ.Ε.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΟΥΜΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Σ.Δ.Ο.

Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Λογιστικής & Χρημ/κής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕ.ΔΙ.Β.Μ

Αναπληρωτής Πρόεδρος ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕ.ΔΙ.Β.Μ.

Καθηγητής Τμήματος Αυτοματισμού

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΕΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αντιπρόεδρος ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Σ.Τ.Ε.Φ.

Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχ/γων Μηχ/κων Τ.Ε.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΟΥΜΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Σ.Δ.Ο.

Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Λογιστικής & Χρημ/κής

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Ηλ/γων Μηχ/κων ΤΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Καθηγητής Εφαρμογών Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων

university university university university university