ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ LabView στο ΚΕΚ-ΚΣΕ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ LabView στο ΚΕΚ-ΚΣΕ

Σε συνεργασία με το κέντρο επαγγελματικής/συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (ΚΕΚ-ΚΣΕ), το εργαστήριο μετρήσεων τεχνικών μεγεθών προσφέρει πιστοποιημένα σεμινάρια σχετικά με το LabView. Οι διάρκειας τριάντα (30) ωρών διαλέξεις απευθύνονται σε αποφοίτους ανωτάτων σχολών μηχανικής και φυσικών επιστημών.

To LabView ηγείται του τομέα που σχετίζεται με τον Εποπτικό Έλεγχο και την Ανάκτηση Δεδομένων (Supervisory Control and Data Acquisition — SCADA) για περισσότερο από τριάντα χρόνια. Αυτό καθιστά τη γνώση του σχεδιασμού, ολοκλήρωσης και μετεξέλιξης των συστημάτων SCADA χρησιμοποιώντας το LabView αναγκαίο προσόν για τους αποφοίτους σχολών μηχανικής και φυσικών επιστημών.

Τα σεμινάρια Προγραμματισμού με LabView, Εφαρμογών του LabView και Ολοκλήρωσης Συστημάτων Ελέγχου με LabView λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά, στο τμήμα Μηχανολογίας. Η εκπαίδευση πιστοποιείται από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΚΕΚ-KΣΕ) του ΤΕΙ Πειραιά υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.

Την ακαδημαϊκή διεύθυνση του προγράμματος επιμελείται ο Αν. Καθηγητής Δρ Ιωάννης K. Λεκάκης, ο οποίος έχει εικοσιπενταετή εμπειρία σε εξαιρετικά εξειδικευμένες μετρήσεις στον τομέα της αεροδυναμικής και της μηχανικής των ρευστών. Τα μαθήματα παραδίδονται από ειδικούς πιστοποιημένους από τη National Instruments και κατόχους διδακτορικών από τα κορυφαία Αμερικανικά και Βρετανικά Πανεπιστήμια καθώς και ειδικούς (MSc) με βιομηχανική εμπειρία.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή του προγράμματος Αν. Καθηγ. Δρ. Ιωάννη Κ. Λεκάκη στο infolabview@gmail.com. Οι προφόρμες αίτησης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στην αίτηση ενδιαφέροντος για LabVIEW. Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στη αίτηση συμμετοχής LabVIEW.

Leave Your Comment

university university university university university