ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ T.T.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Το ΚΕΚ ΚΣΕ του ΤΕΙ Πειραιά πιστοποιήθηκε με την ΑΠ 15722/2014 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ και διακριτικό τίτλο ΤΕΙ Πειραιά-Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2) με Αρ. Άδειας 2000118

ΣΚΟΠΟΣ του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΔΕΞΙΟΤHΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤHΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων επιμόρφωσης συνεχιζόμενης επαγγελματικής αρχικής κατάρτισης και συμπληρωματικής εξειδίκευσης επιδοτούμενης ή μη, στον χώρο των γνωστικών αντικειμένων των Τμημάτων του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Η ανάληψη, ο συντονισμός και η διεκπεραίωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων παροχής επαγγελματικών γνώσεων και συνεχιζόμενης κατάρτισης κατά προτεραιότητα σε πτυχιούχους ΑΤΕΙ-ΑΕΙ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Η εκτέλεση προγραμμάτων και σεμιναρίων, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης που υποβάλλονται από τα μέλη του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π. των Τμημάτων του Ιδρύματος.

Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.- Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2)

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

university university university university university